fbpx
Parcel Pro

Privacyverklaring

U deelt soms uw persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld uw adres, zodat een vervoerder een pakket kan bezorgen. We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. We houden ons aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Wij leggen u graag uit wat we met uw persoonsgegevens doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. Of die we met u in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld uw naam en adres. U deelt persoonsgegevens met ons in deze situaties:

U bent klant bij ons.
U hebt contact met ons.
U maakt gebruik van een dienst van ons.

Bezoekt u onze website? Dan deelt u soms ook persoonsgegevens met ons.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat we u persoonlijke service willen geven. We gebruiken daarvoor informatie die we over u bewaard hebben. Zo kunnen we u zo goed en zo snel mogelijk helpen als u vragen heeft over een dienst. Met verwerken bedoelen we opslaan, analyseren, veranderen, verwijderen, doorsturen, enzovoort.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Hieronder leest u welke verschillende dingen we doen met uw persoonsgegevens.

1. We doen ons werk

We bieden als Parcel Pro een logistiek softwareplatform aan.

2. We laten u weten of een pakket onderweg is

Heeft u iets opgestuurd dat een vervoerder bij u op locatie of bij uw klant brengt? Dan houden we u op de hoogte. In het verzendsysteem is informatie te vinden over de status van uw zending. Of u houdt zelf de status in de gaten via track & trace.

3. We zorgen dat de website van Parcel Pro goed werkt

Met uw persoonsgegevens analyseren we hoe u de website gebruikt. Met de gegevens van al onze klanten zorgen we dat de site zo goed mogelijk werkt.

4. Soms geven uw gegevens aan autoriteiten

Soms moeten we persoonsgegevens aan autoriteiten geven. Bijvoorbeeld aan de ACM, de politie en opsporingsdiensten. Voordat we dat doen, checken we de bevoegdheden van deze autoriteiten.

5. We verbeteren onze dienstverlening

Door informatie uit persoonsgegevens te analyseren en te combineren, kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Bij het analyseren werken we zoveel mogelijk met anonieme gegevens die we niet kunnen koppelen aan personen. Dit zijn een aantal voorbeelden van dingen die we maken en verbeteren door de analyses:

We verbeteren pagina’s en formulieren op onze website.
We lossen oorzaken van klachten op.
We ontwikkelen nieuwe producten.
We maken rapportages voor andere organisaties. In deze rapportages komen nooit namen en adressen voor. Want het gaat om informatie over grote groepen gebruikers. Bijvoorbeeld het aantal pakketten dat bezorgd is in een bepaald postcodegebied.

6. We bieden u onze diensten aan

We geven u graag informatie die voor u interessant is. En wat u interessant vindt, analyseren we door goed te kijken naar bijvoorbeeld het volgende:

– Wanneer en hoe vaak bezoekt u de website?

– Welke pagina’s bekijkt u?

– Op welke woorden zoekt u?

Als u toestemming geeft, maken we een profiel van u. En we plaatsen cookies op uw telefoon, tablet of computer.

Ook maken we verschillende groepen van gebruikers die heel erg op elkaar lijken. We noemen dit profilering. Zakelijke klanten hebben bijvoorbeeld interesse in andere producten dan consumenten. Hiermee kunnen we onder andere bepalen welke producten bij u passen of welke vraag u waarschijnlijk heeft aan ons.

Heeft u een Parcel Pro-account en heeft u toestemming gegeven? Dan maken we een klantprofiel en combineren we de informatie uit uw profiel met andere informatie die we van u hebben. Bijvoorbeeld hoeveel pakketjes u per jaar verstuurt. We maken dan een klantprofiel. Zo kunnen we de website en onze e-mails nog beter aan u aanpassen. En onze medewerkers kunnen uw klantprofiel gebruiken om u beter te helpen en te adviseren.

Ook kunnen we met uw toestemming uw versleutelde gegevens gebruiken om u op websites buiten Parcel Pro relevante advertenties te vertonen.

7. We voorkomen misbruik

We willen fraude tegengaan en voorkomen. Daarom gebruiken we ook persoonsgegevens als we denken dat iemand misbruik maakt van onze dienst. We bekijken bijvoorbeeld camerabeelden als we vermoeden dat een medewerker fraudeert.

8. We lezen het cv van sollicitanten

Solliciteert u bij ons? Dan stuurt u ons uw cv. Dit cv bewaren we en gebruiken we tijdens een sollicitatiegesprek.

9. We gebruiken persoonsgegevens van onze medewerkers

De persoonsgegevens van medewerkers en ex-medewerkers gebruiken we om bijvoorbeeld het salaris te betalen. In de wet staat welke persoonsgegevens van medewerkers we mogen of moeten hebben.

10.  Betaalsystemen

We maken gebruik van Mollie of Postcode iDEAL om betalingen te ontvangen of rekeningnummer en -houder gegevens te verkrijgen t.b.v. automatische incasso van verzendkosten.

Van wie heeft Parcel Pro persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact met ons heeft of heeft gehad. Een voorbeeld van indirect contact: u bestelt een artikel bij een webwinkel, en een vervoerder bezorgt het pakketje bij u thuis. U heeft dan niet persoonlijk uw adres aan ons gegeven, maar wij krijgen het van de webwinkel.

We hebben ook persoonsgegevens van contactpersonen, vertegenwoordigers en leveranciers met wie we zakelijk contact hebben.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verwerken:

Logs

Het systeem logt onderstaande gegevens van ieder pagina bezoek door een accounthouder van het verzendsysteem:

ip adres
tijdstip
tijdsduur
http method
hostnaam
poort
pagina
responsecode
requestsize
responsesize
Authenticatie, verzending, facturatie & betaling

Van iedere accounthouder wordt informatie opgeslagen in de database van het verzendsysteem benodigd voor authenticatie, verzending, facturatie & betaling.

Account Id
E-mailadres
Password hash
Debiteurnummer
Naam
Contactpersoon
Postcode
Nummer
Straat
Plaats
Land
Kvk nummer
IBAN
Rekeninghouder
Telefoonnummer
Website
Btw Nummer
Verzend- & supportproces

Tot slot worden gedurende een periode van ten minste 3 maanden persoonsgegevens van de ontvanger opgeslagen welke in het verzend- & supportproces nodig kunnen zijn. We verwerken bijvoorbeeld deze gegevens:

Naam
Contactpersoon
Postcode
Nummer
Straat
Plaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer
De website van Parcel Pro

Als u onze website bezoekt verwerken we persoonsgegevens van u. We verwerken bijvoorbeeld deze gegevens:

Het IP-adres van uw computer, mobiel of tablet.
Gegevens over uw bezoek aan de site:
Wanneer heeft u welke pagina’s bezocht?
Waar heeft u naar gezocht?
Bent u ingelogd op Parcel Pro?
Uw cookie-instellingen.
Informatie die we verzamelen door cookies te plaatsen. In onze cookieverklaring leggen we uit welke soorten cookies we gebruiken en waarom, en hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen.
Uw reacties op Parcel Pro en over Parcel Pro op social media

Stelt u op social media een vraag aan Parcel Pro? Of tagt u Parcel Pro  in uw bericht op social media? Dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam. Zo kunnen we op uw bericht  reageren. En zo kunnen we informatie delen over Parcel Pro.

Uw Parcel Pro-account

Als u een Parcel Pro-account heeft, kunt u uw persoonsgegevens gebruiken voor meerdere diensten van Parcel Pro. We houden bij welke diensten u gebruikt en hoe vaak. We slaan daarvoor uw ID-accountnummer op.

Klantenservice

U kunt bellen, e-mailen en chatten met onze medewerkers. Als u chat, bewaren we deze chat. Als u e-mailt, bewaren we deze e-mail. En bij bellen maken we aantekeningen die we bewaren. Dat is handig als u nog eens contact met ons opneemt. Soms huren we een andere organisatie in voor de klantenservice. Als we dat doen, dan bewaart deze organisatie uw gegevens. Maar ze gebruiken de gegevens alleen voor Parcel Pro.

Als u bij Parcel Pro solliciteert

Solliciteert u bij ons? Dan verwerken we alle gegevens die u in uw cv heeft gezet.

Als u werkt bij Parcel Pro

We bewaren een aantal persoonsgegevens van medewerkers en ex-medewerkers. Wilt u weten welke? Neem dan contact op met de HR-afdeling.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met personen of organisaties buiten Parcel Pro. Behalve als dit nodig is om de dienst te leveren die we u beloven. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze verhuisservice. U geeft dan aan welke bedrijven via ons uw adreswijziging moeten ontvangen.

En soms zijn we verplicht om persoonsgegevens door te geven. Bijvoorbeeld als we aangifte doen van fraude. De volgende organisaties hebben volgens de wet soms het recht om gegevens op te vragen bij ons:

De polities
Justitie
Toezichthouders: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit
Consument & Markt (ACM)
De Belastingdienst

Hoelang bewaren we uw gegevens?

In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang we uw gegevens bewaren hangt af van deze zaken:

Met welk doel bewaren we uw gegevens?
Hoelang moeten we van de wet de gegevens bewaren?

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Het logistieke softwareplatform van Parcel Pro is ingericht met een geautomatiseerd proces voor vernieuwing / heruitgifte van SSL certificaten van domeinnamen waaronder het platform benaderbaar is. De versleuteling van persoonsgegevens bij invoer wordt uitgevoerd met een certificaat van https://letsencrypt.org.

Op de volgende manieren willen zo veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan:

We besteden veel tijd en geld aan de beveiliging van onze systemen met persoonsgegevens. We hebben daar een speciale afdeling voor: cybersecurity.
Gaat er iets mis met onze beveiliging, waardoor mensen buiten Parcel Pro de persoonsgegevens kunnen zien? Of waardoor dit gevaar ontstaat? Dan registreren we dit, en handelen we het zorgvuldig af. We melden deze incidenten bij de toezichthouder, en als dat nodig is ook bij u.
Alleen medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze inzien. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Als zij niet meer bij ons werken, geldt deze verklaring nog steeds.
Twee organisaties en een functionaris houden toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken:
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij ons houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of wij goed omgaan met:
Cookies
Direct marketing
Het bel-me-niet-register
De Functionaris voor de Gegevensbescherming controleert of we binnen Parcel Pro goed omgaan met persoonsgegevens. In de wet staat wat precies zijn taken zijn. De Functionaris voor de Gegevensbescherming rapporteert rechtstreeks aan de directie. Heeft u een vraag aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming? Stuur dan een e-mail aan privacy@parcelpro.nl

Wat mag u doen met de persoonsgegevens die we van u hebben?

U mag de volgende dingen doen met de persoonsgegevens die we van u hebben:

Bekijken
Aanpassen
Beperken
Verwijderen
Bezwaar maken tegen de verwerking ervan
Ontvangen op een manier waarop u de gegevens gemakkelijk aan een ander kunt geven.

Uw gegevens bekijken en aanpassen in uw Parcel Pro-account

Op de volgende manieren kunt u uw gegevens bekijken en aanpassen:

Heeft u een Parcel Pro-account? Dan ziet u daar welke gegevens wij van u hebben. Veel gegevens kunt u daar meteen aanpassen.
Gebruik dit formulier om uw persoonsgegevens op te vragen of aan te passen. Ook kunt u met dit formulier bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. (link)
Heeft u geen computer, of wilt u geen e-mail sturen? Stuur ons dan een brief. Doe bij de brief een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Let op: maak op de kopie uw BSN-nummer onzichtbaar. En schrijf de datum erop, en waarom u de kopie naar ons stuurt. Zo voorkomt u fraude. Stuur de brief en de kopie naar:

Parcel Pro
Privacy Office
Verzoek persoonsgegevens
Griede 22
3191 EE Hoogvliet Rotterdam

U krijgt per post antwoord. Zo voorkomen we dat anderen uw persoonsgegevens zien.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle bedrijven en diensten met een Parcel Pro-logo in Nederland en is gemaakt op 24 mei 2018. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.

Heeft u vragen over privacy?

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice: ict@parcelpro.nl of onze Functionaris voor de Gegevensbescherming: privacy@parcelpro.nl

We hopen natuurlijk dat wij uw privacyvragen goed beantwoorden. Bent u toch niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.